6 steg att lyckas med GDPR

GDPRmotor är lösningen som automatiserar och underlättar arbetet med dataskyddsförordningen (GDPR).

GDPR Overview
Förberedlser inför GDPR

Kartläggning av data

Ta reda på vilka personuppgifter du lagrar och var de lagras. Dataskyddsförordningen kräver att du har en förteckning över vilka typer av personuppgifter som finns i ditt företag och hur du använder dessa uppgifter.

GDPRmotor

 • strömlinjeformar och automatiserar informationsinsamlingen från organisationen
 • sammanställer informationen och minimerar dubbletter
 • ger stöd i analysen av vilken hantering som uppfyller kraven och vilka som inte gör det
Dokumentation

Hur används personuppgifter

Definiera hur länge personuppgifterna i olika register sparas, på vilket sätt de används och syftet med användningen.

GDPRmotor

 • gör det enkelt för organisationen att få en överblick över hur personuppgifter används
 • förenklar underhåll av register och data
New GDPR Registry
Analyze agreements and consents
Uppdatera

Analysera & uppdatera avtal & samtycken

Det finns sex rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling varför det är viktigt att avtal och samtycken uppfyller kraven som ställs i Dataskyddsförordningen.

GDPRmotor

 • automatiserar inhämtning och uppdatering av samtycken
 • automatiserar avtalsinformation till de registrerade
Kontroll

Datahantering

Definiera vem som har tillgång till vilka register och på vilka sätt personuppgifterna får behandlas.

GDPRmotor

 • strukturerar vem som får tillgång till vilket register
 • definierar rättigheter för hur register får användas
 • hanterar såväl användare internt som från tredje part
Data processing GDPR
Säkerhet

Dataskydd

Etablera och dokumentera vilka åtgärder ni implementerar för att skydda personuppgifterna, såväl tekniskt som organisatoriskt. Säkerställ att dataskyddet täcker hela spektrat från att förebygga, till att upptäcka och respondera på incidenter och intrång.

GDPRmotor

 • hanterar policys och avtal med tredje part (biträdesavtal)
 • registrerar hur personuppgifter skyddas
 • hanterar såväl vanliga som känsliga personuppgifter
Kommunikation

Rapportera & upplysa

Dataskyddsförordningen kräver rutiner för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter

GDPRmotor

 • underlättar incidentrapportering till såväl Datainspektionen som till de registrerade personerna.
Reporting & notification