Från 495 kr/mån
EFTERLEVNAD AV DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Det enkla sättet att kontinuerligt
arbete med personlig data

Välkommen till GDPRmotor, en molnbaserad plattform för att kunna hantera efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Med GDPRmotor sparar organisationer tid och resurser i arbetet med att hantera personlig data samt skapa automatiska flöden och rapporter.

GDPRmotor – unik webbaserad plattform

6 fördelar med att använda GDPRmotor för att hantera dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Förberedelser Kartläggning av data

  Ta reda på vilka personuppgifter du lagrar och var de lagras. Dataskyddsförordningen kräver att du har en förteckning över vilka typer av personuppgifter som finns i ditt företag och hur du använder dessa uppgifter.
  GDPRmotor strömlinjeformar och automatiserar informationsinsamlingen från organisationen och minimerar dubbletter, samt ger stöd i analysen av uppfyllelse av lagen.

 • Dokumentation Hur används personuppgifter

  Definiera hur länge personuppgifterna i olika register sparas, på vilket sätt de används och syftet med användningen.
  GDPRmotor gör det enkelt för organisationen att få en överblick över hur personuppgifter används och underlättar underhåll av register och data.

 • Uppdatera  Analysera, uppdatera avtal & samtycken

  Det finns sex rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling varför det är viktigt att avtal och samtycken uppfyller kraven som ställs i dataskyddsförordningen.
  GDPRmotor inhämtar och uppdaterar samtycken automatiskt, samt minimerar arbetet vid begäran av registerutdrag.

 • Kontroll Datahantering

  Definiera vem som har tillgång till vilka register och på vilka sätt personuppgifterna får behandlas.
  GDPRmotor skapar kontroll och överblick över vem som har tillgång till vilket register samt vilka rättigheter olika personer har, såväl internt som hos tredje part.

 • Säkerhet Dataskydd

  Etablera och dokumentera vilka åtgärder ni implementerar för att skydda personuppgifterna, såväl tekniskt som organisatoriskt. Säkerställ att dataskyddet täcker hela spektrat från att förebygga till att upptäcka och respondera på incidenter och intrång.
  GDPRmotor hanterar policys och avtal med tredje part (personbiträdesavtal) samt registrerar hur såväl vanliga som känsliga personuppgifter skyddas..

 • Kommunikation Rapporter & upplysa

  Dataskyddsförordningen kräver rutiner för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.
  GDPRmotor underlättar incidentrapportering till såväl Datainspektionen som till de registrerade personerna.